სკოლამდელი განათლება

სკოლამდელი განათლება

წინასასკოლო პერიოდში (5 წლის ბავშვები) დაწყებით სკოლაში წარმატებულ სწავლას ეყრება საფუძველი.

 

წინასასკოლო მომზადების მიზანია ბავშვებში ემოციური, კოგნიტური, მოტორული და სოციალური უნარების განვითარება, რაც მათთვის დაწყებით სკოლაში წარმატებით გადასვლის საწინდარი იქნება. 

ბავშვები თამაშით, ეცნობიან დაწყებით სკოლაში მუშაობის წესებსა და შინაარსს.

სკოლის მოსამზადებელი ჯგუფის ძირითადი მიზანია შესთავაზოს ბავშვებს შესაფერისი გარემო, სადაც მათ ექნებათ საშუალება: განივითარონ სხვადასხვა უნარები და მათთვის შექმნილ სივრცეში ჯანსაღად გაატარონ დრო, ჩართულნი იყვნენ მათი ასაკის შესაფერის სხვადასხვა აქტივობებში. 

აქ აქცენტი კეთდება არა მარტო სწავლაზე, არამედ ბავშვის პიროვნების ჰარმონიულ განვითარებაზე, მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

კვირის განრიგი თავისუფალი სკოლის მოსამზადებელი ჯგუფიასთვის (PRESCHOOL) (2020-2021 სასწ. წელი)

08:45 – 09:30 სკოლაში მოსვლა და დილის ვარჯიში მუსიკით,თავისუფალი თამაში
09:30 – 10:00 ხელოვნება
10:00 – 10:30 საუზმე
10:30 – 11:00 ფორმების ხატვა
11:00 – 12:00 თავისუფალი თამაში შენობაში /ეზოში
12:00 – 13:00 სახალისო ინგლისური/ გერმანული,რუსული ენა
13:00 – 13:30 სადილი
13:30 – 14:00 სახალისო მათემატიკა
14:00 – 15:00 მოსამზადებელი ჯგუფის სპეციალურიპროგრამით მუშაობა
15:00 – 16:00 თავისუფალი თამაში ეზოში
16:00 – 16:30 სამხარი
16:30 – 18:00 თავისუფალი თამაში / სკოლიდან გაყვანა
08:45 – 09:30 სკოლაში მოსვლა და დილის ვარჯიში მუსიკით თავისუფალი თამაში
09:30 – 10:00 ანბანი
10:00 – 10:30 საუზმე
10:30 – 11:00 თავისუფალი თამაში შენობაში /ეზოში
11:00 – 11:45 მოსამზადებელი ჯგუფის პროექტი
11:45 – 12:30 სპორტი/ჭადრაკი,იოგა
12:30 – 13:00 თავისუფალი თამაში ეზოში
13:00 – 13:30 სადილი
13:30 – 14:00 კულინარია
14:00 – 15:00 სახალისო ინგლისური/ გერმანული,რუსული ენა
15:00 – 16:00 თავისუფალი თამაში ეზოში
16:00 – 16:30 სამხარი
16:30 – 18:00 თავისუფალი თამაში / სკოლიდან გაყვანა
08:45 – 09:30 სკოლაში მოსვლა და დილის ვარჯიში მუსიკით თავისუფალი თამაში
09:30 – 10:00 ბუნების სამყარო
10:00 – 10:30 საუზმე
10:30 – 11:00 თავისუფალი თამაში შენობაში /ეზოში
11:00 – 12:00 მოსამზადებელი ჯგუფის პროექტი
12:00 – 13:00 თავისუფალი თამაში ეზოში
13:00 – 13:30 სადილი
13:30 – 14:00 სახალისო მათემატიკა
14:00 – 15:00 მოსამზადებელი ჯგუფის სპეციალური პროგრამით მუშაობა
15:00 – 16:00 თავისუფალი თამაში ეზოში
16:00 – 16:30 სამხარი
16:30 – 18:00 თავისუფალი თამაში / სკოლიდან გაყვანა
08:45 – 09:30 სკოლაში მოსვლა და დილის ვარჯიში მუსიკით თავისუფალი თამაში
09:30 – 10:00 თოჯინების თეატრი
10:00 – 10:30 საუზმე
10:30 – 11:00 ფორმების ხატვა
11:00 – 11:45 მუსიკა და რიტმიკა
11:45 – 13:00 მუსიკა(სიმღერები და ცეკვები)
13:00 – 13:30 სადილი
13:30 – 14:00 ხელგარჯილობა
14:00 – 14:30 სახალისო ინგლისური/ გერმანული,რუსული ენა
14:30 – 16:00 თავისუფალი თამაში ეზოში
16:00 – 16:30 სამხარი
16:30 – 18:00 თავისუფალი თამაში / სკოლიდან გაყვანა
08:45 – 09:30 სკოლაში მოსვლა და დილის ვარჯიში მუსიკით თავისუფალი თამაში
09:30 – 10:00 ქართული საბავშვო ლიტერატურა
10:00 – 10:30 საუზმე
10:30- 11:00 თავისუფალი თამაში შენობაში /ეზოში
11:00 – 12:00 მოსამზადებელი ჯგუფის პროექტი
12:00 – 13:00 თავისუფალი თამაში ეზოში
13:00 – 13:30 სადილი
13:30 – 14:00 მებაღეობა
14:00 – 15:00 ჯგუფური თამაში
15:00 – 16:00 თავისუფალი თამაში ეზოში
16:00 – 16:30 სამხარი
16:30 – 18:00 თავისუფალი თამაში / სკოლიდან გაყვანა

შესაძლებელია დამატებითი მომსახურების მიღება შაბათ – კვირას.

შესაძლებელია დამატებითი მომსახურების მიღება შაბათ – კვირას.

შემეცნება

ხელოვნება

თამაშები

გარემო