ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

 ფიზიკური აღზრდა

ჩვენი მთავარი ამოცანაა ვასწავლოთ ბავშვს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, აქტიური ცხოვრების რიტმი.