სკოლამდელი განათლება

წინასასკოლო პერიოდში (5 წლის ბავშვები) დაწყებით სკოლაში წარმატებულ სწავლას ეყრება საფუძველი.

 

წინასასკოლო მომზადების მიზანია ბავშვებში ემოციური, კოგნიტური, მოტორული და სოციალური უნარების განვითარება, რაც მათთვის დაწყებით სკოლაში წარმატებით გადასვლის საწინდარი იქნება. 

ბავშვები თამაშით, ეცნობიან დაწყებით სკოლაში მუშაობის წესებსა და შინაარსს.

სკოლის მოსამზადებელი ჯგუფის ძირითადი მიზანია შესთავაზოს ბავშვებს შესაფერისი გარემო, სადაც მათ ექნებათ საშუალება: განივითარონ სხვადასხვა უნარები და მათთვის შექმნილ სივრცეში ჯანსაღად გაატარონ დრო, ჩართულნი იყვნენ მათი ასაკის შესაფერის სხვადასხვა აქტივობებში. 

აქ აქცენტი კეთდება არა მარტო სწავლაზე, არამედ ბავშვის პიროვნების ჰარმონიულ განვითარებაზე, მისი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

კვირის განრიგი თავისუფალი სკოლის მოსამზადებელი ჯგუფიასთვის (PRESCHOOL) (2020-2021 სასწ. წელი)

შემეცნება

ხელოვნება

თამაშები

გარემო