კონფერენციები და ოლიმპიადები

 

“თავისუფალი სკოლის“ მოსწავლეები წარმატებით მონაწილეობენ საგნობრივ ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში, რაც უდიდეს როლს თამაშობს მათი მოტივაციის ამაღლებაში. 

 

აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ჩვენს მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ, მიიღონ საფუძვლიანი გამოცდილება, განივითარონ უნარები, გააანალიზონ და შეაფასონ შედეგები. 

 

კონფერენციები არის საუკეთესო საშუალება კვლევის, საჯარო გამოსვლების, წერის უნარების განსავითარებლად დაცულ და ორგანიზებულ გარემოში.