თავისუფალი სკოლის საგანმანათლებლო მოდელის საფუძველი

“თავისუფალი სკოლის საგანმანათლებლო მოდელის ცენტრში არის ბავშვი და მისი არჩევანი” 

ავთანდილ კიკნაძე

უნარები

სკოლაში მთელი სასწავლო პროცესის საფუძველია კრიტიკული აზროვნება, გუნდური მუშაობა, კომუნიკაცია და შემოქმედებითობა – skills for life

ცოდნა

ნებისმიერი საგნის ლიღრმისეული შესწავლა: მეთემატიკა, ენები და ლიტერატურა, სოციალური მეცნიერებები, საბუნებისმეტყველი ტექნოლოგია და დიზაინი, ხელოვნება, ფიზიკური განათლება და აშ.

ინტერესები

საგანმანათლებლო მოდელის სავალდებულო ნაწილი. შეუძლებელია მთელია დღე სწავლა, მაგრამ ბავშვს ეძლევა საშუალება დაისვენოს, განვითარდეს და აკეთოს ის, რაც უყვარს. ამისათვის სკოლას აქვს სპორტული სექციები, სასკოლო თეატრი, ჩანაწერების სტუდია, რობოტების კლუბი, სამეცნიერო ექსპერიმენტებისათვის ლაბორატორია და მრავალი სხვა.