თავისუფალი სკოლა და ევროპის უნივერსიტეტი

თავისუფალი სკოლა და ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტი

თავისუფალი სკოლა და თბილისის ღია უნივერსიტეტი

დამამთავრებელ კლასებში მოსწავლეები იწყებენ საუნივერსიტეტო კარიერის დაგეგმვას, რაშიც მათ ხელმძღვანელობას საერთაშორისო საუნივერსიტეტო განათლების კვალიფიციური მრჩეველი უწევს. საუნივერსიტეტო ორიენტაციის სამსახური ეხმარება სკოლის მოსწავლეებს მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში მოხვედრასა და დაფინანსების მიღებაში.

 მემორანდუმის ფარგლებში  თავისუფალი სკოლის მოსწავლეებს

I.გაკვეთილების გარკვეულ ნაწილს უტარებენ  უნივერსიტეტების პროფესორები.

II.მოსწავლეებს წვდომა აქვთ უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკასთან

III.ასევე სასწავლო ლაბორატორიებთან. თავისუფალი სკოლის მოსწავლეებს საშუალება აქვთ უნივერსიტეტების ლაბორატორიებში დისტაციურად, საკუთარი სკოლიდან გაუსვლელად, ჩაატარონ პრაქტიკული სამუშაოები.

IV.უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლები  მუდმივ მეთოდურ დახმარებას უწევენ თავისუფალი სკოლის პედაგოგებს.

V.რეგულარულად  ხდება სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვასა და განვითარებაში მიღწეული შედეგების ურთიერგაზიარება.

Our diplomas

A graduate receives only a Georgian certificate

As in any Georgian school, in this case, the student passes the exam and receives a certificate of secondary education. However, the experience of teachers and the unique features of the Free School educational model will help our graduates to become TOP-10 students at Georgian universities without tutors and additional courses. Free School teachers have extensive experience in effective preparation for passing the exam and participating in olympiads, victories in which provide benefits for admission. The choice of this trajectory does not mean less strong training in any subjects: each Free School graduate leaves school with confident knowledge of the English language, knowledge and skills that meet international educational standards.