საუნივერსიტეტო ორიენტაციის სამსახური

დამამთავრებელ კლასებში მოსწავლეები იწყებენ საუნივერსიტეტო კარიერის დაგეგმვას, რაშიც მათ ხელმძღვანელობას საერთაშორისო საუნივერსიტეტო განათლების კვალიფიციური მრჩეველი უწევს. საუნივერსიტეტო ორიენტაციის სამსახური ეხმარება სკოლის მოსწავლეებს მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში მოხვედრასა და დაფინანსების მიღებაში.