2022 – 2023 სასწავლო  წლის  დაწყებისა და დამთავრების თარიღები  

1-ლი სემესტრის დაწყებადამთავრება :   

15.09.2022 –  29.12.2022                            

1-ლი სემესტრი:  72 სასწავლო დღე  (16 სასწავლო კვირა) 

         

მე – 2   სემესტრის დაწყებადამთავრება   

16.01.2023 – 16.06.2023 

მე – 2   სემესტრი: 101 სასწავლო დღე (21 სასწავლო კვირა).  

ზამთრის არდადეგები:   30.12. 2022 – 15.01.2023 

საგაზაფხული  არდადეგები:  03.03.2023 – 11.03.2022 

სადღესასწაულო  დღეები:

14 ოქტომბერი  ‐  მცხეთობა (სვეტიცხოვლობა) 

23 ნოემბერი  ‐  გიორგობა 

1 და 2 იანვარი  ‐ ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები 

7 იანვარი  ‐ შობის დღესასწაული 

3 მარტი  ‐ დედის დღე

8 მარტი  ‐ ქალთა საერთაშორისო დღე 

9 აპრილი  ‐ საქართველოს ეროვნული ერთიანობის დღე 

13‐17აპრილი ‐ სააღდგომო დღეები 

9 მაისი  ‐  გამარჯვების დღე 

12 მაისი  ‐ წმინდა ანდრია მოციქულის  ხსენების დღე

26 მაისი  ‐ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე