თავისუფალ სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე მოსწავლეები ეჩვევიან კრიტიკულ აზროვნებას და წერის კულტურას, მონაწილეობას იღებენ დისკუსიებში, წერენ ესეებს, განიხილავენ წიგნებს, ამუშავებენ კრიტიკულ სტატიებს, განიხილავენ სიმბოლოებს, სიუჟეტსა და ქცევას ისტორიულ კონტექსტში.

უცხო ენები native speaker –ებთან ერთად

თავისუფალი სკოლისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს შევუქმნათ მრავალენოვანი გარემო. ძირითადი უცხო ენა არის ინგლისური, ასევე ჩვენთან ისწავლება რუსული, გერმანული და ჩინური ენები. ინტერდისციპლინარული და პრაქტიკული კურსები, როგორიცაა: აკადემიური წერა, IELTS მომზადება, ტესტირება და სხვა, რომლებიც დაეხმარება მოსწავლეებს, მაღალ დონეზე ისწავლონ ყველაზე მნიშვნელოვანი ენობრივი ასპექტები. სხვადასხვა წრე – „ბრიტანული და ამერიკული ხელოვნება”, “შემოქმედებითი წერა”, “Storytelling”, “პოეტური კაფე” – საინტერესო იქნება მოსწავლეთა ფართო წრისთვის. ძირითადი და არააკადემიური ენის პროგრამები საშუალებას იძლევა, მოსწავლეები წარმატებით ჩაერთონ ყველა ოლიმპიადასა და კონკურსში. ასევე, მიიღონ მაღალი ქულა სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცდაზე, როგორიცაა: IELTS, TOEFL, SAT,  DELF / DALF, DELE, ტესტი Daf.

რა არის თავისებურებანი მათემატიკის სწავლების დროს თავისუფალ სკოლაში?

 მასწავლებლისა და  მოსწავლეების მიერ ჩატარებული კვლევის ფარგლებში, მოსწავლეები თავად აღმოაჩენენ მეთოდებს, ფაქტებსა და მტკიცებულებებს, ამ დროს მასწავლებელი დამკვირვებლის როლშია. ხშირ შემთხვევაში ტარდება ინტეგრირებული გაკვეთილები ფიზიკასთან, ბიოლოგიასთან, ეკონომიკასთან, პროგრამირებასთან

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და დიზაინის დეპარტამენტი მიზნად ისახავს IT- ტექნოლოგიების პრაქტიკულ გამოყენებას ცხოვრებაში და მეცნიერების იმ სფეროებში, რომლებიც მოსწავლეებს შეასწავლიან სიღრმისეულად სხვადასხვა მეცნიერებას. ჩვენ თანავმშრომლობთ წამყვან საერთაშორისო და ქართულ უნივერსიტეტებთან და IT კომპანიებთან – მათი სპეციალისტები მონაწილეობას იღებენ პროექტებში ჩვენს სტუდენტებთან ერთად. მთავარი პროგრამა ძირითადი პროგრამა მოიცავს პროგრამირების საფუძვლებს, მათ შორისაა Python, Java, C ++, ასევე რობოტიკა, ელექტრონიკა, 3D მოდელირება, პროტოტიპი და ბეჭდვა 3d- პრინტერებზე. სასწავლო პროგრამების სერიოზული დონე ხელმისაწვდომი იქნება ყველა სტუდენტისთვის, მიუხედავად იმისა, თუ რა მიმართულებით აირჩევენ სწავლის გაგრძელებას. ჩვენი სტუდენტები სწავლობენ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას: მობილური აპლიკაციები, 3D თამაშები, ფილმები და ანიმაცია, ციფრული აპარატებისა და მრავალი სხვა პროდუქტი.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლა უზრუნველყოფს თანამედროვე მეცნიერების პროგრესულ სფეროებში მომავალი პროფესიების ხელმისაწვდომობას ბიოინფორმაციული ტექნოლოგიების, გენომის რედაქტირების, ნანომეტრიების, ბიოენერგიის, ფარმაკოქიმიისა და სხვა სფეროებში.  სამეცნიერო განათლება თავისაფალ სკოლაში არის დაფუძნებული ღრმა თეორიულ ბაზაზე, პრაქტიკული სამუშაოები, კვლევა, ექსპერიმენტი, ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და საინჟინრო სფეროში პირველი “საკუთარი” აღმოჩენები, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.  ბავშვები ჩართულნი არიან სამეცნიერო პროცესში, აქვთ შესაძლებლობა იხილონ, თუ რას ნიშნავს სერიოზულად ჩაერთონ მეცნიერებაში და როგორ შეიძლება ეს საქმიანობა იყოს მომხიბვლელი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა შესწავლის გარეშე შეუძლებელია სამყაროს სრული სურათის შექმნა და თანამედროვე საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების ობიექტურად შეფასება.  ყველა მეცნიერების სავალდებულო, ღრმა, ინტეგრირებული შესწავლა: ისტორია, გეოგრაფია, სოციალური კვლევები, სოციოლოგია, ეკონომიკა, პოლიტოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, სამართალი და ბიზნესმენეჯმენტი საშუალებას იძლევა არა მარტო თანამედროვე საზოგადოებისა და ადამიანის ცხოვრების შესახებ მნიშვნელოვანი იდეების წამოყენებისას, არამედ საკუთარი შეხედულების ჩამოყალიბებისა მომავალი პროფესიის არჩევისას.

ისტორია მიზნად ისახავს ისტორიული აზროვნების, ანალიზის უნარ-ჩვევების, სინთეზისა და ისტორიული ინფორმაციის შეფასებას. საშუალებას გაძლევთ განავითაროს არა მხოლოდ საგანი, არამედ უნივერსალური აკადემიური კომპეტენციები და უნარები. სწავლების მეთოდოლოგია იქმნება მოსწავლის დამოუკიდებელი მუშაობის გარშემო სხვადასხვა ტიპის ისტორიული ინფორმაციის საფუძველზე.  მიდგომა ეფუძნება დამხმარე ისტორიული სწავლების ადაპტირებულ პროგრამებს, ტრეინინგებისა და შეფასების სქემები შედგენილია და შემუშავებულია სპეციალურად თავისუფალი სკოლისათვის. სოციალური კვლევები სოციოლოგიის, ეკონომიკის, პოლიტიკური და სამართლებრივი თეორიის ფართო ცოდნა, დარგობრივი სამართალი, რეალური სოციალური ურთიერთობების შესწავლა და პრაქტიკა, სოციალური კვლევის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდების ცოდნა. თანამედროვე მედიის კულტურის (მედია, რეკლამა, კინო) გააზრება და კრიტიკული აღქმა. ავტორის არჩევითი კურსები, რომლებიც დაკავშირებულია ძირითად პროგრამასთან: “ფილოსოფიის საფუძვლები”, “კრიტიკული აზროვნება”, “კულტურის სოციოლოგია”, “სექტორი სამართალი”, “ადამიანის უფლებები, ადამიანის ღირსების ევოლუცია”.

ჩვენი მთავარი ამოცანაა ვასწავლოთ ბავშვს ჯანსაღი ცხოვრების წესი, აქტიური ცხოვრების რიტმი.

ცეკვები, სიმღერები, ნახატი, პლასტილინის მოდელირება, თეატრალური ესკიზები – ჰობია, რომლის დახმარებით ბავშვი სწავლობს.  ხელოვნების გაკვეთილის ამოცანაა მოსწავლეებმა არამხოლოდ გამოავლინონ საკუთარი პოტენციალი, არამედ გააძლიერონ. პროგრამა მოიცავს მუსიკალურ და ვიზუალურ ხელოვნებას, მუშაობას ტექსტილზე, მინაზე, კერამიკაზე, თიხაზე, თექაზე. ცალკე ბლოკი ხელოვნების ისტორიას ეძღვნება: ბავშვები სწავლობენ სხვადასხვა ქვეყნის, კულტურისა და ერის ხელოვნების ნიმუშებს.